Chance Holding

take your chance

Գլխավոր


artonagir   Դասընթացներ, ուսուցում,          վերապատրաստում            կազմակերպելու 
արտոնագիրը

    diplom dasntacner 

Դասընթացներն ավարտողներին տրվում է վկայական, որը ունի միջազգային արտոնագիր, և գործում է բոլոր երկրներում: